Pracowania psychoteczniczne24 specjalizuje się w wykonywaniu badań psychotechnicznych w zakresie:

  • medycyna pracy (każdy pracownik przed rozpoczęciem pracy na nowym stanowisku potrzebuje wykonać badania wstępne / pracując na tym samym stanowisku co kilka lat badania okresowe/ w zakresie medycyny pracy, w celu ustalenia istnienia/braku przeciwwskazań lekarskich do pracy na danym stanowisku. Badanie wykonuje uprawniony lekarz medycyny pracy, w raz z koniecznymi konsultacjami (w zależności od zajmowanego stanowiska pracownika i zakresu jego obowiązków). Jeśli pracownik w zakresie swoich obowiązków służbowych kieruje pojazdem służbowym, pomimo tego, że jego praca ma charakter biurowy, potrzebuje jako badanie pomocnicze wykonać badanie psychotechniczne w uprawnionej pracowni badań takiej jak nasza. Podobnie jest w przypadku kierowania wózkiem jezdniowym, koparką, koparko-ładowarką, dźwigiem czy wykonywania pracy alpinisty.
  • psychologii transportu ( szczegółowe informacje zawiera ustawa o kierujących pojazdami. Każda osoba wykonująca transport drogowy osób lub rzeczy co określony czas potrzebuje wykonać badanie psychologiczne w uprawnionej do tego badania pracowni, w celu orzeczenia istnienia/braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami określonej kategorii. badania te dotyczą służ uprzywilejowanych i osób które prowadziły pojazd pod wpływem alkoholu lub przekroczyły dozwoloną liczbę punktów karnych.

    Pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt umożliwiający sprawne przeprowadzenie badań według aktualnych standardów.
    HR (Wykonujemy badania stanowiskowe i selekcyjne na zlecenie Przedsiębiorstw i Pracodawców. Jako dyplomowani psychologowie dysponujemy baterią  standaryzowanych testów dostępnych jedynie dla wyspecjalizowanych specjalistów psychologów. Testy przeznaczone są do badania osobowości, temperamentu, kompetencji poznawczych, sprawności logicznego myślenia, inteligencji oraz  wymaganych szczególnych predyspozycji zawodowych. Pracowania posiada wyposażenie w aparaturę diagnostyczną badającą psychomotorykę czyli: czas reakcji, koordynację wzrokowo-ruchowa, widzenie stereoskopowe, widzenie zmierzchowe, wrażliwość na olśnienie.