Informacje: +48 668 928 388

Podstawy prawne


 

Podstawę prawną do przeprowadzenia badań psychotechnicznych stanowią poniższe ustawy:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 98, poz. 602 z późn. zm.)
 1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. nr 125, poz. 874 z późn. zm.)
 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. nr 96, poz. 593, z późn. zm.)
 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. nr 30, poz. 151 z 10 lutego 2011 r.)
 1. Rozporządzenie MPiPS z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. nr 62, poz. 287)
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. nr 69, poz. 622)
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2007 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy ( Dz. U. nr 178, poz. 1264)
 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. (Dz. U. 1996 nr 62 poz. 286)
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej. (Dz. U. 1999 nr 30 poz. 299)
 1. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. (Dz. U. 1999 nr 53 poz. 549)
 1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2011 nr 227 poz. 1367)

 

 

Facebook