Informacje: +48 668 928 388

FAQ


Jak wyglądają badania psychotechniczne?

Badanie możemy podzielić na dwa etapy: część testową i część aparaturową. Na część testową składa się:

 • Ankieta (badany odpowiada na pytania dotyczące jego zdrowia oraz samopoczucia)
 • test osobowości (badany zaznacza odpowiedzi TAK/NIE, nie ma tu złych odpowiedzi, to co pierwsze przychodzi na myśl jest najbardziej prawidłowe)
 • test koncentracji uwagi
 • test sprawdzający myślenie logiczne.

Kolejną częścią są testy aparaturowe za pomocą których psycholog sprawdza:

 • czas reakcji- za pomocą miernika czasu reakcji
 • widzenie w nocy,
 • wrażliwość na olśnienie,
 • widzenie odległości.

Na koniec badania psycholog omawia z badanym uzyskane wyniki i wydaje orzeczenie.

Ile czasu trwa badanie psychologiczne?

Czas trwania zależy od rodzaju badania i waha się od 45 minut do 1,5 godziny.

Co zabrać ze sobą na badanie psychotechniczne?

 1. Dokument tożsamości- dowód osobisty (w przypadku kierowców prosimy zabrać również prawo jazdy)
 2. Okulary jeśli używamy zarówno do jazdy samochodem jak i do czytania
 3. Skierowanie na badanie psychotechniczne wystawione przez lekarza medycyny pracy lub pracodawcę
 4. Skierowanie wystawione przez starostwo lub urząd miasta w przypadku: prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, przekroczenia 24 punktów karnych, spowodowania wypadku drogowego, w którym jest ranny lub zabity.
 5. Dane do faktury VAT (pełna nazwa firmy, siedziba oraz numer NIP)

Na jak długo ważne jest orzeczenie psychologiczne?

Kierowcy pojazdów służbowych kategorii „B”- zależne od decyzji lekarza, my proponujemy 3 lata

Operatorzy maszyn- zależne od decyzji lekarza, my proponujemy 3 lata

Kierowcy zawodowi, taksówkarze, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, instruktorów, egzaminatorów oraz osób posiadających prawo jazdy kategorii C, CE, D, DE:

 • do 60 roku życia- 5 lat
 • po 60 roku życia- 30 miesięcy

Osoby skierowane po przekroczeniu liczby punktów karnych i kierowaniu pod wpływem alkoholu oraz sprawcy wypadków- bezterminowo.

Czy badania psychologiczne powinny być wykonane przed czy po badaniu lekarskim?

Badania psychologiczne powinny być wykonane przed badaniem lekarskim, ponieważ są one potrzebne lekarzowi medycyny pracy.

Czy osoba kierowana na badania musi posiadać skierowanie na badanie?

Osoba, która jest kierowana na badania psychotechniczne w ramach medycyny pracy powinna posiadać skierowanie od pracodawcy lub od lekarza medycyny pracy.

Osoba, która została skierowana na badania psychotechniczne po zatrzymaniu prawa jazdy zarówno za przekroczenie liczby punktów jak i za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości powinna posiadać skierowanie z Urzędu Miasta lub ze Starostwa.

Czy kierowcy zawodowi (kat. C, CE, D, DE), którzy maja okresowe badania lekarskie i kurs kwalifikacji powinni zrobić badanie psychotechniczne w trakcie kursu czy po jego ukończeniu?

Kierowcy zawodowi powinni wykonać badania psychologiczne po ukończeniu kursu kwalifikacji.

Facebook